Popis nemoci

Název:  Nemocný se nazývá HATER  [HEJTR]  = nenávistný člověk

Další lidové a expresivní výrazy pro nemocného: hnidopich, mračoun, přisírka, prudič, zloser

Charakteristika:

Původně zcela zdravý člověk začne jiným lidem přát špatné věci, nenávidět je. Uráží , nadává, znevažuje, zesměšňuje, útočí, vyhrožuje,  slovně (později někdy i fyzicky) je napadá, je agresivní a nezřídka k podobným aktivitám vyzývá i další lidi.  Svůj nesouhlas až odpor k jednotlivcům nebo celým skupinám lidí vyjadřuje zejména v diskuzích na internetu a sociálních sítích, ale i v osobním kontaktu. Slovní agresivita může v reálném životě přejít v agresivitu fyzickou. Počet jednotlivců a skupin, které nenávidí, postupně roste. Postižený jedinec se může v extrémně rozvinuté fázi nemoci stát nebezpečným pro celé lidstvo.

Projevy nemoci:

Zrakové 

Postižený ztrácí nadhled i reálný pohled na sebe sama i své okolí. Trpí zúženým viděním. Příčiny svých problémů vidí téměř výhradně u druhých osob nebo skupin obyvatel (málokdy sám u sebe).

Sluchové 

Postupně ztrácí schopnost poslouchat a vnímat jiný názor, než svůj vlastní. Přestává slyšet racionální argumenty. Neslyší v podstatě nic, co by mu mohlo narušit utkvělou představu, že svět je plný nebezpečných a divných lidí, kteří mu škodí, nezaslouží si, že se mají lépe než on nebo se mají hůř a dobře jim tak.

Kožní

Má vyrážku z úspěchu kohokoliv jiného než je on sám, příslušník jeho komunity, případně jím vyvolený jedinec, kterému výjimečně úspěch přeje. To mu ale málokdy dlouho vydrží.

Srdeční

Mohlo by se zdát, že hater není schopen lásky, ale není tomu tak. Hater nezřídka velmi miluje zejména sám sebe, své zvířátko, některé příslušníky své rodiny nebo komunity a často také svého vůdce (který trpí stejnou nemocí, jen v již rozvinutějším stádiu).

Schopnost hatera milovat je však omezena na velmi úzkou skupinu lidí. Ostatním říká, píše i přeje (v extrémních případech dělá) zlé věci. Postupně zcela ztrácí soucit, útočí na nevinné lidi a v těžších stádiích nemoci je dokonce schopen přát jiným lidem smrt. (Včetně dětí nebo těhotných žen, které  nepatří do jeho komunity).

Láska k sobě samému, která se u hatera navenek projevuje, je také jen zdánlivá. Hater o sobě má ve skutečnosti velmi nízké mínění a v podstatě se vůbec nemá rád. To je často příčinou rozvinutí nemoci.

Psychické a neurologické:

Leze mu na nervy vše jiné: zvyky, temperament, zájmy, národnosti, etnika. Má nervové tiky z lidí jiné profese, jiného vzhledu, náboženského vyznání, jiné barvy pleti či sexuální orientace. Nervují ho lidé z jiné země, vesnice, z jiného města či sportovního klubu.

Zažívací:

Leží mu v žaludku každý druhý. Tráví hodně (v rozvinutém stádiu většinu) svého času na internetu, kde píše negativní, až zlé komentáře. Ulevuje si od vlastních problémů poukazováním na problémy jiných.

Řečové:

Velmi často opakuje slova “Nemám rád…,“ „Nesnáším…“ a všechny vulgarismy. Vyvolává spory. S potěšením hrubým způsobem komentuje vzhled nebo výsledky práce jiných. Sám toho většinou mnoho nedělá. Neumí říct: „Udělal jsem chybu“, omluvit se. Ve svých slovních i písemných projevech používá běžně lži a nepovažuje to za nic špatného.

Výskyt nemoci v populaci

Onemocnění se vyskytuje v různé míře na celém světě. Nejedná se v žádném případě o nemoc vrozenou. Nebyl popsán jediný případ hatujícícho novorozence nebo kojence. Pokud se záchvaty hatování objeví v raném dětském věku, jedná se v naprosté většině případů o přenos nákazy od dospělých osob (nejčastěji rodičů).

Prognóza

Neléčená nemoc velmi výrazně snižuje kvalitu pacientova života a postupně ho vyřazuje ze společnosti zdravých lidí. Těm je jakýkoliv kontakt s nemocným nepříjemný. Projevy nemoci (hejtování) zabírají postiženému v pozdějších stadiích tolik času, že mu znemožňují dělat věci, které míval rád. Sportovat, věnovat se koníčkům, bavit se a  rozvíjet jakýkoliv talent nebo smysluplný zájem. Postupně ztrácí smysl pro humor,  schopnost radovat se ze života, užívat si ho a být spokojený.

Hatování ti zbytečně zkracuje život
Nenávist škodí zdraví

Lékařské studie také prokázaly, že hněv a nenávist jsou emoce, které nejvíce poškozují srdce. Dle některých zdrojů zvyšuje sklon k hněvu, agresivitě a nenávisti pravděpodobnost předčasného úmrtí více než kouření, vysoký tlak či cholesterol.

K onemocnění se navíc velmi často přidružují další potíže, jako je závislost na alkoholu i dalších návykových látkách nebo podobně postižených jedincích.


Brzy zveřejníme jak postupovat, když na sobě pozoruješ příznaky a chceš se uzdravit. Děkujeme za trpělivost.